Skip to content
forklift

4 วิธีป้องกันอันตรายจากรถ forklift ในสถานที่ทำงาน

1.การฝึกอบรมพนักงานยกของที่เหมาะสมวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากรถยก forklift คือการทำให้แน่ใจว่ารถยกและอุปกรณ์จัดการวัสดุอื่นๆ ทำงานโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองเท่านั้น ผู้ประกอบการรถยกต้องมีใบรับรองและใบอนุญาตขับรถก่อนจึงจะนั่งรถยกได้… Read More »4 วิธีป้องกันอันตรายจากรถ forklift ในสถานที่ทำงาน